Thema:Citrix XenApp / XenDesktop 7.12

Citrix XenApp / XenDesktop 7.12

 

Kursnr. Kursname Preis (netto) Tage Thema
C 2023 Citrix XenApp/XenDesktop 7.12 Administration light (ohne PVS/DesktopPlayer) 1800,00 € 3 Citrix XenApp / XenDesktop 7.12
C 2024 Citrix XenApp/XenDesktop 7.12 Advanced Administration 1980,00 € 4 Citrix XenApp / XenDesktop 7.12