Thema:Citrix XenApp / XenDesktop 7.5

Citrix XenApp / XenDesktop 7.5

 

Kursnr. Kursname Preis (netto) Tage Thema
C 2004 Citrix XenApp 6.5 Administration 3000,00 € 5 Citrix XenApp / XenDesktop 7.5
C 2005 Citrix XenApp 6.5 Advanced Administration 2400,00 € 4 Citrix XenApp / XenDesktop 7.5