Thema:Citrix XenApp / XenDesktop 7.6

Citrix XenApp / XenDesktop 7.6

 

Kursnr. Kursname Preis (netto) Tage Thema
C 2000 Citrix XenApp / XenDesktop 7.6 Administration 3000,00 € 5 Citrix XenApp / XenDesktop 7.6
C 2001 Citrix XenApp / XenDesktop 7.6 Administration (ohne PVS XenClient) 3000,00 € 5 Citrix XenApp / XenDesktop 7.6
C 2009 Citrix XenApp / XenDesktop 7.6 Help Desk Support 3000,00 € 5 Citrix XenApp / XenDesktop 7.6